Annett Seibt, Vaše průvodkyně v Žitavských Horách

Dojmy z Hainewalde a okolí:

vodní zámek